Your are here: Home // , // 27.56 juta orang Penduduk Malaysia 2010

27.56 juta orang Penduduk Malaysia 2010

Penduduk Malaysia yang pelbagai etnik, budaya & agama
Laporan permulaan Banci Penduduk dan Perumahan 2010 telah menunjukkan jumlah keseluruhan penduduk Malaysia terkini adalah seramai 27,565,821 orang.

Dari perspektif dan pecahan mengikut jantina; 14,112,667 adalah golongan lelaki dan 13,453,154 golongan perempuan dengan purata kadar pertumbuhan penduduk tahunan dalam tempoh 2000 sehingga 2010 ialah 2.17 peratus.

Semasa tempoh bancian, dicatatkan 6,396,174 isi rumah dan 7,380,865 tempat kediaman di seluruh negara.

Laporan itu telah diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop di hari ini.

Kredit: Utusan


Share/Bookmark

filed under: ,

Telah di buka sebanyak:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © 2010 harian hullahup.
Designed by Harian Hullahup. Blogger Homesponsored by Nazo.